Laden

Privacy voorwaarden

Onze voorwaarden


Privacyverklaring


Wat lees je in een privacyverklaring? KingClean hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van jouw persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd.


In onze privacyverklaring kom je te weten welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen, met welk doeleinde we ze verwerken, op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en aan wie we de gegevens doorgeven. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.


Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen ook leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van KingClean.


KingClean is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.


Meer weten over de privacywetgeving in België en Europa in het algemeen? Dan kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be , de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Download onze privacyvoorwaarden


Hieronder vindt u onze privacyvoorwaarden terug in een pdf document.

KingClean-Privacyvoorwaarden